OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Gostyń – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja), na najem lokalu użytkowego, o pow. 70,83 m2, położonego w Gostyniu przy ul. Kolejowej 7.

Przetarg odbędzie się 7 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ZGKiM w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 10,00 zł/m2 + 23% VAT. Stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Zakładu, tj. za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, energię elektryczną, gospodarowanie odpadami oraz podatku od nieruchomości.

Uczestnicy przetargu, do 6 lutego 2023 r., są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 900,00 zł na rachunek bankowy ZGKiM o numerze 15 1600 1462 1816 9691 6000 0009

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu: ( 65) 572 03 10;  731 222 451

Opis warunków przetargowych