Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń,

tel: +48 65 572 03 10, fax: +48 65 572 03 10
e-mail: zgkim@gostyn.pl

Dyrektor:
Marcin Krawiec

telefon: kontakt przez sekretariat
e-mail: mkrawiec@zgkim.gostyn.pl


Gospodarka Nieruchomościami
(min. lokale mieszkalne, użytkowe, świetlice)

Barbara Ignaszewska
telefon: +48 731 222 451
e-mail: barbara.ignaszewska@zgkim.gostyn.pl

Marta Andrzejewska
telefon:  +48 784 150 663

e-mail: marta.andrzejewska@zgkim.gostyn.pl


Usługi Komunalne:
(zieleń miejska, schronisko dla bezdomnych zwierząt, wywóz nieczystości)

Tomasz Nosek
telefon: +48 694 303 495
e-mail: tomasz.nosek@zgkim.gostyn.pl


Biuro Parkingów:
(parkingi, targowisko, toalety miejskie)

Anna Kościerzyńska
telefon: +48 730 800 941

e-mail: anna.koscierzynska@zgkim.gostyn.pl

Julita Wendzonka
tel. +48 730 800 941
e-mail:
julita.wendzonka@zgkim.gostyn.pl


Księgowość:
Główny księgowy: Agnieszka Płaczek
e-mail: agnieszka.placzek@zgkim.gostyn.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aleksandra Cnota-Mikołajec
e-mail: aleksandra@eduodo.pl


Telefon alarmowy:  731 222 408


Mapa dojazdu:***