Parkowanie

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA obejmuje ulice:
Kolejową, Powstańców Wlkp., Witosa, Łącznikową, Wrocławską oraz Łazienną.

Pozostałe parkomaty znajdują się na ulicach:
Helsztyńskiego, Tkackiej, Jana Pawła II, Nowe Wrota oraz Łąkowej.

Parkowanie jest płatne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, z wyjątkiem parkingu przy ul. Łąkowej płatnego w godz. 6:00-17:00 oraz parkingu przy ul. Nowe Wrota płatnego w godz. 6:00-21:00 z wyjątkiem dni targowych (wtorek, piątek) płatnych w godz. 16:00-21:00

Soboty, niedziele i święta są dniami wolnymi od opłat.

CENNIK:
Minimalna stawka za postój wynosi 50 groszy (co odpowiada 14 minutom parkowania).
Parkomat przyjmuje monety o nominałach: 10, 20, 50 groszy oraz 1, 2, 5 zł. Pamiętaj, że urządzenie nie wydaje reszty.

za pierwsze 30 minut: 1,10
– za pierwszą godzinę: 2,20
– za drugą godzinę: 2,40
za trzecią godzinę: 2,60
za czwartą i każdą następną godzinę: 2,20

Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie należy uiszczać poprzez wykupienie biletu w parkomatach i umieszczenie tego biletu w miejscu czytelnym za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący wątpliwości do jego czytelności dla kontrolerów.
W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.
W siedzibie Biura obsługi parkingów (ul. Nowe Wrota 5, 63-800 Gostyń) można nabyć miesięczne karty abonamentowe w cenie 90 zł (z możliwością swobodnego parkowania w SPP bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat) oraz tzw. ”koperty” w cenie 180 zł (umożliwiające parkowanie na zastrzeżonym miejscu postojowym w Strefie) .

W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w Strefie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, które zgodnie z przepisami umieszcza za wycieraczką samochodu.
Wezwanie to jest pierwszą informacją dla kierującego o nałożeniu tej opłaty.
Za nieuiszczenie, w danym dniu, opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 30 zł, gdy zostanie uiszczona w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.
W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30 zł. Jeśli zostanie wniesiona w terminie 7 dni roboczych od wystawienia wezwania ulega ona obniżeniu do kwoty 15 zł.
Wszelkie należności można uiścić kartą płatniczą w Biurze obsługi Parkingów oraz siedzibie  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń, tel.730-800 941;  65-572-03-10 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00) lub wpłacić na konto ZGKiM w Gostyniu :

 • płatności dot. Strefy Płatnego Parkowania
  BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  nr rachunku: 10 1600 1462 1816 9691 6000 0002
 • płatności dot. Parkingów na Placach
  BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  nr rachunku: 80 1600 1462 1816 9691 6000 0003
  Do pobrania:

  Druk odwołania od wezwania z powodu nieopłaconego postoju