Świetlice

Instrukcja wynajmu świetlicy administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu:

  1. Aktualne ceny wynajmu świetlic określa Zarządzenie Nr 1088/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 6 listopada 2023r.
  2. Po ustaleniu terminu wynajmu świetlicy w celu podpisania umowy oraz określenia wysokości opłat należy zgłosić się do Administratora – ZGKiM z siedzibą przy ul. Nad Kanią 107 w Gostyniu.
  3. Podpisanie umowy oraz uregulowanie należności powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed planowanym wynajmem.
  4. Po dokonaniu w/w formalności mogą Państwo zgłosić się do opiekuna świetlicy aby odebrać klucze. Przy przekazaniu kluczy Wynajmujący jest zobowiązany do sprawdzenia ogólnego stanu technicznego oraz wyposażenia świetlicy.
  5. Przed zdaniem świetlicy Opiekunowi Najemca jest zobowiązany do jej posprzątania. Nie wywiązanie się z obowiązku będzie skutkowało koniecznością pokrycia kosztów wynajmu ekipy sprzątającej.
  6. Opiekun ponownie sprawdzi ogólny stan techniczny lokalu i wyposażenia.
    W przypadku wykrycia uszkodzeń wynikających z winy Najemcy Administrator zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami naprawy bądź kupna uszkodzonego mienia.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu świetlic uzyskają Państwo pod numerami telefonów (65) 572-03-10 lub 784-150-663.

Załącznik: