Targowisko

PLACE TARGOWE  zlokalizowane są:
– przy ul. Nowe Wrota w Gostyniu,
– na Osiedlu Konstytucji 3 Maja w Gostyniu (pomiędzy blokami nr 5 i 7),
– przy ul. Władysława Łokietka w Gostyniu.

Zarządcą targowiska jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  Nadzór sprawuje Burmistrz Gostynia.

Regulaminy korzystania z targowisk