Gostyński Pakiet Antykryzysowy:
Ulgi na najem gminnych lokali

Gostyński Pakiet Antykryzysowy został uzupełniony o kolejne narzędzie wsparcia w trudnym czasie najemców gminnych lokali. Burmistrz zdecydował o obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych dla tych którzy w związku z pandemią nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Rozwiązanie wprowadzono pilotażowo na dwa miesiące.

Od 1 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku przedsiębiorcy za najem lokalu należącego do gminy Gostyń, w którym z powodu koronawirusa nie mogą prowadzić działalności gospodarczej (określonej w §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem pandemii) płacić będą czynsz w wysokości 1 zł netto. Pozostali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą niewymienioną w rozporządzeniu mogą ubiegać się o obniżenie czynszu za najmem lokalu w wysokości 50 % dotychczasowej miesięcznej stawki czynszu netto.

Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca do poniedziałku 27 kwietnia 2020 roku musi złożyć wniosek. Więcej informacji najemcy mogą uzyskać w administracji instytucji, która wynajmuje lokal.

Warunkiem otrzymania ulgi jest niezaleganie, na dzień złożenia wniosku, z czynszem i opłatami za świadczenia z tytułu najmu oraz z podatkiem od nieruchomości.

Wzór wniosku do pobrania