W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 16 marca zostaje ograniczona działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu:

Biuro przy ul. Nad Kanią będzie pracowało w trybie administracyjnym z maksymalnym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z interesantami.
Wszelkie wnioski i zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Biuro przy ul. Łąkowej zostaje zamknięte.

Zawieszona zostaje działalność gminnych placów targowych zlokalizowanych przy ul. Nowe Wrota w Gostyniu, na Osiedlu Konstytucji III Maja w Gostyniu (pomiędzy blokami nr 5 i 7) oraz przy ul. Łokietka w Gostyniu.

Zawieszona zostaje działalność toalet publicznych zlokalizowanych na Placu Karola Marcinkowskiego oraz przy ul. Jana Pawła II (przy cmentarzu).
Toaleta publiczna przy ul. Łaziennej będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Ograniczona zostaje działalność Zakładu w  zakresie utrzymywania porządku w mieście i wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych, która będzie wykonywana tylko w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem panującej w danym okresie sytuacji.

Ograniczona zostaje działalność Zakładu w zakresie usługi wynajmu kontenerów, która będzie wykonywana tylko w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem panującej w danym okresie sytuacji.

Ograniczona zostaje działalność Zakładu w zakresie zieleni miejskiej do wykonywania zadań mających na celu usuwanie ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Ograniczona zostaje działalność Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dalabuszkach poprzez ograniczenie wstępu na teren schroniska. Wstęp na teren Schroniska mają tylko pracownicy Zakładu oraz pracownicy służb weterynaryjnych.

Zawieszona do odwołania zostaje adopcja zwierząt ze Schroniska.

Ewentualny odbiór wyłapanych zwierząt przez właścicieli jest możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Kontakt:

  • e-mail: zgkim@gostyn.pl
  • sekretariat – 65 572 03 10
  • sprawy mieszkaniowe – 731 222 451
  • świetlice – 784 150 663
  • wywóz nieczystości, zieleń – 694 303 495 lub 731 222 411
  • targowisko, parkingi – 730 800 941
  • schronisko dla zwierząt – 609 184 745
  • Telefon alarmowy – 731 222 408

Adresy e-mailowe w zakładce Kontakt na stronie internetowej – www.zgkim.gostyn.pl