Strona główna


Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu

administrator: Marcin Krawiec


Dane osobowe:

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, zwany dalej: "Administratorem".
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Nad Kani? 107, 63-800 Gostyń lub telefonując pod numer: 65 572 03 10 Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych tj. Aleksandra Cnota-Mikołajec, pisząc na adres: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy oraz, w innych przypadkach, w celu wykonania zadań publicznych ciążących na Administratorze. Twoje dane nie mogą by? przetwarzane w innych celach niż wskazane wyżej.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania umowy lub realizacji zadania publicznego. W przypadku niepodania danych osobowych realizacja tych zadań może być niemożliwa.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
  6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które przetwarzają dane na podstawie określonych umów zawartych z Administratorem.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Opublikował: Marcin Krawiec
Publikacja dnia: 18.12.2022, 15:20
Dokument oglądany razy: 2 442
Podpisał: Marcin Krawiec
Dokument z dnia: 06.08.2021