Nieruchomości

Właścicielem lokali komunalnych jest Gmina Gostyń. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje 234 lokalami o łącznej powierzchni 10 495,78 m2  (w tym 202 lokale mieszkalne oraz 24 lokale użytkowe).