Komunikat – Targowisko

Od wtorku 28 kwietnia na targowisku będzie możliwy handel również artykułami odzieżowymi .

Klienci, jak i prowadzący handel na targowisku podlegają obowiązkowi zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży albo maseczki – osoby niestosujące się do obowiązku nie będą mogły wejść na teren targowiska.
Dodatkowo obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem na teren targowiska.
Ponadto sprzedaż będzie nadal odbywała się z wprowadzonymi wcześniej ograniczeniami, tj. między innymi:

  • wjazd na targ tylko dla osób posiadających umowę rezerwacyjną,
  • wjazd na targ tylko do godziny 7:30,
  • handel na miejscach zgodnych z umowami,
  • obowiązek wyposażenia stanowiska w rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji,
  • obowiązek umieszczenia, w widocznym miejscu, na każdym straganie materiałów przekazanych przez ZGKiM (Towar podaje sprzedawca, Pamiętaj o dezynfekcji rąk, Używaj jednorazowych rękawiczek, Zachowaj bezpieczny odstęp),
  • na terenie targowiska będzie mogła w danym momencie przebywać ograniczona liczba osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży), reszta osób musi czekać z zachowaniem obowiązujących powszechnie zasad (dystans około 2 metrów).

Wszelkie naruszenia bezpieczeństwa poprzez nie stosowanie się do ww. zasad poskutkują zamknięciem targowiska.