Kary za postój bez wniesionej opłaty – informacje

Jeżeli nie zgadzasz się lub masz wątpliwości co do nałożonej opłaty dodatkowej lub karnej za postój bez wykupionej opłaty możesz złożyć reklamację.

 1. Przesyłając treść reklamacji e-mailem pod adres parkingi@zgkim.gostyn.pl lub na adres ZGKiM, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń.
 2. Pobrać druk z linku poniżej, wydrukować go i przesłać na adres ZGKiM, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń.

Informujemy, iż reklamacje przyjmujemy tylko w formie pisemnej lub poprzez e-mail. Do odwołania nieczynne jest Biuro Parkingowe przy ul. Łąkowej.
Płatność kartą za nieopłacone wezwanie obecnie jest możliwa tylko w biurze ZGKiM przy ul. Nad Kanią 107.

Druk odwołania od wezwania z powodu nieopłaconego postoju

Komunikat – Targowisko

Od wtorku 28 kwietnia na targowisku będzie możliwy handel również artykułami odzieżowymi .

Klienci, jak i prowadzący handel na targowisku podlegają obowiązkowi zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży albo maseczki – osoby niestosujące się do obowiązku nie będą mogły wejść na teren targowiska.
Dodatkowo obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem na teren targowiska.
Ponadto sprzedaż będzie nadal odbywała się z wprowadzonymi wcześniej ograniczeniami, tj. między innymi:

 • wjazd na targ tylko dla osób posiadających umowę rezerwacyjną,
 • wjazd na targ tylko do godziny 7:30,
 • handel na miejscach zgodnych z umowami,
 • obowiązek wyposażenia stanowiska w rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji,
 • obowiązek umieszczenia, w widocznym miejscu, na każdym straganie materiałów przekazanych przez ZGKiM (Towar podaje sprzedawca, Pamiętaj o dezynfekcji rąk, Używaj jednorazowych rękawiczek, Zachowaj bezpieczny odstęp),
 • na terenie targowiska będzie mogła w danym momencie przebywać ograniczona liczba osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży), reszta osób musi czekać z zachowaniem obowiązujących powszechnie zasad (dystans około 2 metrów).

Wszelkie naruszenia bezpieczeństwa poprzez nie stosowanie się do ww. zasad poskutkują zamknięciem targowiska.

Gostyński Pakiet Antykryzysowy:
Ulgi na najem gminnych lokali

Gostyński Pakiet Antykryzysowy został uzupełniony o kolejne narzędzie wsparcia w trudnym czasie najemców gminnych lokali. Burmistrz zdecydował o obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych dla tych którzy w związku z pandemią nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Rozwiązanie wprowadzono pilotażowo na dwa miesiące.

Od 1 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku przedsiębiorcy za najem lokalu należącego do gminy Gostyń, w którym z powodu koronawirusa nie mogą prowadzić działalności gospodarczej (określonej w §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem pandemii) płacić będą czynsz w wysokości 1 zł netto. Pozostali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą niewymienioną w rozporządzeniu mogą ubiegać się o obniżenie czynszu za najmem lokalu w wysokości 50 % dotychczasowej miesięcznej stawki czynszu netto.

Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca do poniedziałku 27 kwietnia 2020 roku musi złożyć wniosek. Więcej informacji najemcy mogą uzyskać w administracji instytucji, która wynajmuje lokal.

Warunkiem otrzymania ulgi jest niezaleganie, na dzień złożenia wniosku, z czynszem i opłatami za świadczenia z tytułu najmu oraz z podatkiem od nieruchomości.

Wzór wniosku do pobrania

Komunikat – Targowisko

Informujemy, iż do dnia 25 kwietnia 2020 roku na Targowisku Miejskim w Gostyniu możliwy jest handel tylko artykułów żywnościowych.
Decyzja ta została podjęta po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gostyniu z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu gostyńskiego.

Kolejne konsultacje dotyczące możliwości umożliwienia prowadzenia handlu pozostałymi artykułami będą przeprowadzone po koniec bieżącego tygodnia, a po nich zostanie podjęta odpowiednia decyzja.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 325/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 20 kwietnia opłata rezerwacyjna od handlowców, którzy nie mogli prowadzić działalności (art. przemysłowe, odzież, itp.) na targowisku, nie będzie naliczona za miesiąc kwiecień.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail anna.koscierzynska@zgkim.gostyn.pl

Komunikat – Targowisko

Od piątku 17 kwietnia klienci, jak i prowadzący handel na targowisku podlegają obowiązkowi zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży albo maseczki. Osoby niestosujące się do obowiązku nie będą mogły wejść na teren targowiska.

Ponadto handel będzie nadal odbywał się z wprowadzonymi wcześniej ograniczeniami, tj. między innymi:

 • handel tylko artykułami spożywczymi oraz roślinami,
 • wjazd na targ tylko dla osób posiadających umowę rezerwacyjną,
 • handel na miejscach wskazanych przez pracownika obsługi,
 • obowiązek wyposażenia stanowiska w rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji,
 • na terenie targowiska będzie mogła w danym momencie przebywać ograniczona liczba osób (3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży), reszta osób musi czekać z zachowaniem obowiązujących powszechnie zasad (dystans około 2 metrów).

W piątek 3 kwietnia targ,
ale z ograniczeniami

W związku z licznymi apelami dotyczącymi umożliwienia producentom żywności sprzedaży na bazarach postanowiliśmy o otwarciu targowiska w Gostyniu 3 kwietnia 2020 roku. Jednak handel będzie odbywał się w bardzo restrykcyjnych warunkach sanitarnych. Zwracamy się do handlujących, jak również planujących zakupy na targowisku do przestrzegania wprowadzonych zasad, gdyż tylko odpowiedzialne zachowanie zapewni bezpieczeństwo korzystającym z targowiska. Targowisko czynne będzie w godz. 7:30-11:00.

Link do pełnej treści komunikatu …