Nabór na stanowisko kontrolera

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko Kontrolera  – praca na parkingach, targowisku.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 7.10.2020 r.,
Data rozstrzygnięcia: 30.10.2020 r.,

Pełna treść ogłoszenia

Wynajem świetlic – nowe wytyczne

Od 6 czerwca wznowiona zostaje możliwość wynajmu sal wiejskich.
Uwaga, w związku z pandemią obowiązują nowe wytyczne.

Kary za postój bez wniesionej opłaty – informacje

Jeżeli nie zgadzasz się lub masz wątpliwości co do nałożonej opłaty dodatkowej lub karnej za postój bez wykupionej opłaty możesz złożyć reklamację.

 1. Przesyłając treść reklamacji e-mailem pod adres parkingi@zgkim.gostyn.pl lub na adres ZGKiM, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń.
 2. Pobrać druk z linku poniżej, wydrukować go i przesłać na adres ZGKiM, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń.

Informujemy, iż reklamacje przyjmujemy tylko w formie pisemnej lub poprzez e-mail. Do odwołania nieczynne jest Biuro Parkingowe przy ul. Łąkowej.
Płatność kartą za nieopłacone wezwanie obecnie jest możliwa tylko w biurze ZGKiM przy ul. Nad Kanią 107.

Druk odwołania od wezwania z powodu nieopłaconego postoju

Komunikat – Targowisko

Od wtorku 28 kwietnia na targowisku będzie możliwy handel również artykułami odzieżowymi .

Klienci, jak i prowadzący handel na targowisku podlegają obowiązkowi zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży albo maseczki – osoby niestosujące się do obowiązku nie będą mogły wejść na teren targowiska.
Dodatkowo obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem na teren targowiska.
Ponadto sprzedaż będzie nadal odbywała się z wprowadzonymi wcześniej ograniczeniami, tj. między innymi:

 • wjazd na targ tylko dla osób posiadających umowę rezerwacyjną,
 • wjazd na targ tylko do godziny 7:30,
 • handel na miejscach zgodnych z umowami,
 • obowiązek wyposażenia stanowiska w rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji,
 • obowiązek umieszczenia, w widocznym miejscu, na każdym straganie materiałów przekazanych przez ZGKiM (Towar podaje sprzedawca, Pamiętaj o dezynfekcji rąk, Używaj jednorazowych rękawiczek, Zachowaj bezpieczny odstęp),
 • na terenie targowiska będzie mogła w danym momencie przebywać ograniczona liczba osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży), reszta osób musi czekać z zachowaniem obowiązujących powszechnie zasad (dystans około 2 metrów).

Wszelkie naruszenia bezpieczeństwa poprzez nie stosowanie się do ww. zasad poskutkują zamknięciem targowiska.

Gostyński Pakiet Antykryzysowy:
Ulgi na najem gminnych lokali

Gostyński Pakiet Antykryzysowy został uzupełniony o kolejne narzędzie wsparcia w trudnym czasie najemców gminnych lokali. Burmistrz zdecydował o obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych dla tych którzy w związku z pandemią nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Rozwiązanie wprowadzono pilotażowo na dwa miesiące.

Od 1 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku przedsiębiorcy za najem lokalu należącego do gminy Gostyń, w którym z powodu koronawirusa nie mogą prowadzić działalności gospodarczej (określonej w §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem pandemii) płacić będą czynsz w wysokości 1 zł netto. Pozostali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą niewymienioną w rozporządzeniu mogą ubiegać się o obniżenie czynszu za najmem lokalu w wysokości 50 % dotychczasowej miesięcznej stawki czynszu netto.

Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca do poniedziałku 27 kwietnia 2020 roku musi złożyć wniosek. Więcej informacji najemcy mogą uzyskać w administracji instytucji, która wynajmuje lokal.

Warunkiem otrzymania ulgi jest niezaleganie, na dzień złożenia wniosku, z czynszem i opłatami za świadczenia z tytułu najmu oraz z podatkiem od nieruchomości.

Wzór wniosku do pobrania

Komunikat – Targowisko

Informujemy, iż do dnia 25 kwietnia 2020 roku na Targowisku Miejskim w Gostyniu możliwy jest handel tylko artykułów żywnościowych.
Decyzja ta została podjęta po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gostyniu z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu gostyńskiego.

Kolejne konsultacje dotyczące możliwości umożliwienia prowadzenia handlu pozostałymi artykułami będą przeprowadzone po koniec bieżącego tygodnia, a po nich zostanie podjęta odpowiednia decyzja.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 325/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 20 kwietnia opłata rezerwacyjna od handlowców, którzy nie mogli prowadzić działalności (art. przemysłowe, odzież, itp.) na targowisku, nie będzie naliczona za miesiąc kwiecień.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail anna.koscierzynska@zgkim.gostyn.pl

Komunikat – Targowisko

Od piątku 17 kwietnia klienci, jak i prowadzący handel na targowisku podlegają obowiązkowi zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży albo maseczki. Osoby niestosujące się do obowiązku nie będą mogły wejść na teren targowiska.

Ponadto handel będzie nadal odbywał się z wprowadzonymi wcześniej ograniczeniami, tj. między innymi:

 • handel tylko artykułami spożywczymi oraz roślinami,
 • wjazd na targ tylko dla osób posiadających umowę rezerwacyjną,
 • handel na miejscach wskazanych przez pracownika obsługi,
 • obowiązek wyposażenia stanowiska w rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji,
 • na terenie targowiska będzie mogła w danym momencie przebywać ograniczona liczba osób (3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży), reszta osób musi czekać z zachowaniem obowiązujących powszechnie zasad (dystans około 2 metrów).

W piątek 3 kwietnia targ,
ale z ograniczeniami

W związku z licznymi apelami dotyczącymi umożliwienia producentom żywności sprzedaży na bazarach postanowiliśmy o otwarciu targowiska w Gostyniu 3 kwietnia 2020 roku. Jednak handel będzie odbywał się w bardzo restrykcyjnych warunkach sanitarnych. Zwracamy się do handlujących, jak również planujących zakupy na targowisku do przestrzegania wprowadzonych zasad, gdyż tylko odpowiedzialne zachowanie zapewni bezpieczeństwo korzystającym z targowiska. Targowisko czynne będzie w godz. 7:30-11:00.

Link do pełnej treści komunikatu …

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 16 marca zostaje ograniczona działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu:

Biuro przy ul. Nad Kanią będzie pracowało w trybie administracyjnym z maksymalnym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z interesantami.
Wszelkie wnioski i zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Biuro przy ul. Łąkowej zostaje zamknięte.

Zawieszona zostaje działalność gminnych placów targowych zlokalizowanych przy ul. Nowe Wrota w Gostyniu, na Osiedlu Konstytucji III Maja w Gostyniu (pomiędzy blokami nr 5 i 7) oraz przy ul. Łokietka w Gostyniu.

Zawieszona zostaje działalność toalet publicznych zlokalizowanych na Placu Karola Marcinkowskiego oraz przy ul. Jana Pawła II (przy cmentarzu).
Toaleta publiczna przy ul. Łaziennej będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Ograniczona zostaje działalność Zakładu w  zakresie utrzymywania porządku w mieście i wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych, która będzie wykonywana tylko w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem panującej w danym okresie sytuacji.

Ograniczona zostaje działalność Zakładu w zakresie usługi wynajmu kontenerów, która będzie wykonywana tylko w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem panującej w danym okresie sytuacji.

Ograniczona zostaje działalność Zakładu w zakresie zieleni miejskiej do wykonywania zadań mających na celu usuwanie ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Ograniczona zostaje działalność Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dalabuszkach poprzez ograniczenie wstępu na teren schroniska. Wstęp na teren Schroniska mają tylko pracownicy Zakładu oraz pracownicy służb weterynaryjnych.

Zawieszona do odwołania zostaje adopcja zwierząt ze Schroniska.

Ewentualny odbiór wyłapanych zwierząt przez właścicieli jest możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Kontakt:

 • e-mail: zgkim@gostyn.pl
 • sekretariat – 65 572 03 10
 • sprawy mieszkaniowe – 731 222 451
 • świetlice – 784 150 663
 • wywóz nieczystości, zieleń – 694 303 495 lub 731 222 411
 • targowisko, parkingi – 730 800 941
 • schronisko dla zwierząt – 609 184 745
 • Telefon alarmowy – 731 222 408

Adresy e-mailowe w zakładce Kontakt na stronie internetowej – www.zgkim.gostyn.pl

Komunikat

Drodzy Państwo
W związku z zagrożeniem koronawirusem, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu zwraca się z prośbą, aby w miarę możliwości wszelkie sprawy związane z działalnością Zakładu zgłaszać telefonicznie lub mailowo.
Jeśli jednak zajdzie konieczność osobistego kontaktu, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.
Osoby z objawami złego samopoczucia, przeziębienia prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny (biuro przy ul. Nad Kanią 107 tel. 65 572 03 10, biuro parkingowe ul. Łąkowa tel. 730 800 941 lub mailowy) adresy w zakładce Kontakt.
Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!