Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska

Dyrektor ZGKiM w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi parkingów i targowiska. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres lub do Biura Parkingów przy ul. Łąkowej w Gostyniu (Targowisko Miejskie) w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2022 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu).

Pełna treść ogłoszenia

Zmiana cennika za wywóz nieczystości płynnych oraz dzierżawę kontenerów

23 maja br ukazało się Zarządzenie  Nr 7/2022 Dyrektora ZGKiM w Gostyniu w sprawie ustalenia cen za świadczone usługi. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r.

Pełna treść zarządzenia

Zmiana cennika za korzystanie z obiektów i wyposażenia świetlic

12 maja br ukazało się Zarządzenie  Nr 766/2022 Burmistrza Gostynia
w sprawie cennika za korzystanie z obiektów i wyposażenia świetlic zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022r.

Pełna treść zarządzenia

Nabór na stanowisko konserwator

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11.10.2021 r.
Data rozstrzygnięcia: 15.10.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia

Główne akty prawne wykorzystywane w pracy na stanowisku konserwator:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Gostyń – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja), na najem lokalu użytkowego, o pow. 70,83 m2, położonego w Gostyniu przy ul. Kolejowej 7.

Przetarg odbędzie się 8 lipca 2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie ZGKiM w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107.

Czytaj dalej …

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Gostyń – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja), na najem lokalu użytkowego, o pow. 70,83 m2, położonego w Gostyniu przy ul. Kolejowej 7.

Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie ZGKiM w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107.

Czytaj dalej …

lnformacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska urzędniczego:
Księgowa
Imię i nazwisko wybranego kandydata:
Lucyna Wojtkowiak
Miejsce zamieszkania:
Piaski

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowej.
Pani Lucyna Wojtkowiak wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem zawodowym niezbędnym do ww. stanowiska.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, otwarta, cechująca się dużą kulturą osobistą.
Wysoka ocena wiedzy oraz predyspozycji osobowościowych Pani Lucyny Wojtkowiak dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku księgowej.

Nabór na stanowisko księgowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko księgowego w wymiarze 1/2 etatu.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26.03.2021 r.,
Data rozstrzygnięcia: 28.04.2021 r.,

Pełna treść ogłoszenia

lnformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska urzędniczego:
w Dziale Gospodarki Nieruchomościami
Imię i nazwisko wybranego kandydata:
Marta Andrzejewska
Miejsce zamieszkania:
Gostyń

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka posiada wykształcenie i wiedzę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na stanowisko w dziale Gospodarki Nieruchomościami.
Pani Marta Andrzejewska wykazała się bardzo dobrą znajomością regulacji prawnych, potrafiła również właściwe rozwiązać zadanie praktyczne.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, otwarta, cechująca się dużą kulturą osobistą.
Wysoka ocena wiedzy, umiejętności oraz predyspozycje osobowościowe Pani Marty Andrzejewskiej dają gwarancję prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Nabór na stanowisko kontrolera ruchu/kontrolera biletowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko kontrolera ruchu/kontrolera biletowego w Biurze Parkingów.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.02.2021 r.
Data rozstrzygnięcia: 28.02.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia

Główne akty prawne wykorzystywane w pracy na stanowisku kontrolera: