W piątek 3 kwietnia targ,
ale z ograniczeniami

W związku z licznymi apelami dotyczącymi umożliwienia producentom żywności sprzedaży na bazarach postanowiliśmy o otwarciu targowiska w Gostyniu 3 kwietnia 2020 roku. Jednak handel będzie odbywał się w bardzo restrykcyjnych warunkach sanitarnych. Zwracamy się do handlujących, jak również planujących zakupy na targowisku do przestrzegania wprowadzonych zasad, gdyż tylko odpowiedzialne zachowanie zapewni bezpieczeństwo korzystającym z targowiska. Targowisko czynne będzie w godz. 7:30-11:00.

Link do pełnej treści komunikatu …

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 16 marca zostaje ograniczona działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu:

Biuro przy ul. Nad Kanią będzie pracowało w trybie administracyjnym z maksymalnym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z interesantami.
Wszelkie wnioski i zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Biuro przy ul. Łąkowej zostaje zamknięte.

Zawieszona zostaje działalność gminnych placów targowych zlokalizowanych przy ul. Nowe Wrota w Gostyniu, na Osiedlu Konstytucji III Maja w Gostyniu (pomiędzy blokami nr 5 i 7) oraz przy ul. Łokietka w Gostyniu.

Zawieszona zostaje działalność toalet publicznych zlokalizowanych na Placu Karola Marcinkowskiego oraz przy ul. Jana Pawła II (przy cmentarzu).
Toaleta publiczna przy ul. Łaziennej będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Ograniczona zostaje działalność Zakładu w  zakresie utrzymywania porządku w mieście i wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych, która będzie wykonywana tylko w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem panującej w danym okresie sytuacji.

Ograniczona zostaje działalność Zakładu w zakresie usługi wynajmu kontenerów, która będzie wykonywana tylko w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem panującej w danym okresie sytuacji.

Ograniczona zostaje działalność Zakładu w zakresie zieleni miejskiej do wykonywania zadań mających na celu usuwanie ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Ograniczona zostaje działalność Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dalabuszkach poprzez ograniczenie wstępu na teren schroniska. Wstęp na teren Schroniska mają tylko pracownicy Zakładu oraz pracownicy służb weterynaryjnych.

Zawieszona do odwołania zostaje adopcja zwierząt ze Schroniska.

Ewentualny odbiór wyłapanych zwierząt przez właścicieli jest możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Kontakt:

  • e-mail: zgkim@gostyn.pl
  • sekretariat – 65 572 03 10
  • sprawy mieszkaniowe – 731 222 451
  • świetlice – 784 150 663
  • wywóz nieczystości, zieleń – 694 303 495 lub 731 222 411
  • targowisko, parkingi – 730 800 941
  • schronisko dla zwierząt – 609 184 745
  • Telefon alarmowy – 731 222 408

Adresy e-mailowe w zakładce Kontakt na stronie internetowej – www.zgkim.gostyn.pl

Komunikat !!!

Drodzy Państwo
W związku z zagrożeniem koronawirusem, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu zwraca się z prośbą, aby w miarę możliwości wszelkie sprawy związane z działalnością Zakładu zgłaszać telefonicznie lub mailowo.
Jeśli jednak zajdzie konieczność osobistego kontaktu, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.
Osoby z objawami złego samopoczucia, przeziębienia prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny (biuro przy ul. Nad Kanią 107 tel. 65 572 03 10, biuro parkingowe ul. Łąkowa tel. 730 800 941 lub mailowy) adresy w zakładce Kontakt.
Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!

Nabór na stanowisko kontrolera

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza nabór na stanowisko Kontrolera  – praca na parkingach, targowisku.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.01.2020 r.,
Data rozstrzygnięcia: 28.01.2020 r.,

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Gostyń – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja), na najem lokalu użytkowego, o pow. 70,83 m2, położonego w Gostyniu przy ul. Kolejowej 7.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ZGKiM w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107.

Czytaj dalej …

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Gostyń – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja), na najem lokalu użytkowego, o pow. 70,83 m2, położonego w Gostyniu przy ul. Kolejowej 7.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ZGKiM w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107.

Czytaj dalej …

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Gostyń – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja), na najem lokalu użytkowego, o pow. 70,83 m2, położonego w Gostyniu przy ul. Kolejowej 7.

Czytaj dalej …

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Dziale Usług Komunalnych
Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Kościerzyńska , Gostyń.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Kościerzyńska uzyskała najwyższą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.
Wybrana kandydatka odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska stawianym w opisie stanowiska pracy, a podczas naboru wykazała się najlepsza znajomością zagadnień niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, co daje gwarancje właściwego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.